Datingstpaul com No credit card needed dating apps

- Historisk har innvandring vært en berikelse for Norge.

Dersom vi driver god integrering i årene som kommer, vil det fortsette å være det, sier Høyres innvandringspolitiske talsperson, Ingjerd Schou, til Nettavisen.

Innvandringen til Norge vil øke kraftig fram mot 2060, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB), og meningene om det er delte i det politiske Norge.

- En så stor vekst i den ikke-vestlige innvandringen er ikke økonomisk og sosialt bærekraftig, slår Frps innvandringspolitiske talsperson, Mazyar Keshvari, fast overfor Nettavisen.

Antallet innvandrere vil fordobles de neste 25 årene, og de aller fleste vil komme fra landgruppe 3 - altså stort sett fra fattige land i Asia og Afrika.

Gunnar Stavrum: Spår massiv innvandring Innvandringsspørsmålet aktualiserer seg nå etter Storbritannias nei til EU, som ifølge eksperter mye skyldes en stor misnøye blant britene og et ønske om å få kontroll med den store innvandringen.

- Økt innvandring kan være både en fordel og en ulempe for Norge. Den totale innvandringen må være på et nivå hvor vi kan håndtere løpende integrering og på en slik måte at velferdstjenestene kan opprettholdes for alle, sier Greni.

Hun påpeker at vi må kunne tilby alle som bor i Norge og kommer til landet gode skoler, veier og boliger.Ifølge befolkningframskrivingens hovedalternativ, vil antall innvandrere i Norge gå fra om lag 700.000 i dag, til 1,7 millioner i 2060, der nesten all vekst vil være ikke-vestlige innvandrere.Slik spår Statistisk sentralbyrå at innvandringen til Norge vil fortsette.Nettavisen har spurt de politiske partiene om framtidas innvandring, om de mener det er en fordel eller en ulempe for Norge og norsk økonomi.- En så stor vekst i den ikke-vestlige innvandringen som SSB viser i sin prognose, vil etter Frps syn være en klar ulempe for norsk økonomi, integreringen i Norge og ikke minst velferdsstatens fremtidige bærekraft, sier Keshvari.Schou mener det er opp til Norge hvordan konsekvensene blir.

Tags: , ,