Datingxxx ru fun dating games for girls only

Kenwood forbeholder sig retten til at ophæve, tilbagetrække eller ændre hele eller en del af webstedet, når som helst og uden varsel og uden at påtage sig noget ansvar. Hverken virksomhederne i De’Longhi Group eller nogen af ​deres embedsmænd, direktører eller repræsentanter eller enhver anden part, der er involveret i at oprette, producere eller stille webstedet til rådighed, kan holdes ansvarlige for tab eller skader, herunder, men ikke begrænset til, direkte, indirekte, særlige eller følgeskader, uanset om de måtte opstå under en kontrakt, tort (herunder uagtsomhed) eller på anden vis.De’Longhi Group anerkender, at intet i disse Vilkår og betingelser udelukker eller begrænser virksomhedens ansvar for dødsfald eller personskade forårsaget af uagtsomhed eller svig.

datingxxx ru-85

Mingle2 is full of hot Xxx girls waiting to hear from you.

Disse Vilkår og betingelser styrer brugen af webstedet, og de skal derfor læses, inden du gør brug af det.

Hvis du ikke kan acceptere disse Vilkår og betingelser i deres helhed, skal du forlade webstedet og ikke gøre yderligere brug af det.

Webstedet ejes og drives af Kenwood Limited, en virksomhed, der registreret i England og Wales under nummeret 872044 med registreret hovedsæde på adressen New Lane, Havant, PO9 2NH, England.

Alt indhold fra og på webstedet ejes af Kenwood Limited (Kenwood) eller tilknyttede virksomheder (De’Longhi Group), dets licensgivere og/eller indholdsudbydere.

Alle aspekter af webstedet, herunder, men ikke begrænset til, det generelle design og indholdet, er beskyttet af ophavsret, moralske rettigheder, varemærke, designrettigheder (uanset om de er registrerede eller ej) og andre love vedrørende intellektuelle ejendomsrettigheder.

Kenwood hverken fremstiller eller garanterer, at indholdet af webstedet er korrekt, fuldstændigt, fejlfrit eller aktuelt, eller at adgangen til webstedet vil forblive uden afbrydelser, at eventuelle mangler på webstedet bliver rettet, eller at webstedet eller dets værtsserver er fri for virusser eller andre skadelige komponenter.

Desuden kommer Kenwood hverken med fremstillinger eller garantier i forhold til brugen af webstedet og/eller dets indhold, hvad angår deres korrekthed, nøjagtighed, tilstrækkelighed, brugbarhed, punktlighed, pålidelighed eller på anden vis, i hvert enkelt tilfælde i det fuldeste omfang loven tillader det.

Du må ikke bruge webstedet til indsende eller overføre materiale, der er, eller kunne anses for, krænkende, truende, falsk, vildledende, provokerende, ærekrænkende, krænkende af privatlivets fred, obskønt, pornografisk, voldeligt, diskriminerende eller ulovligt, eller andet materiale, der kunne udgøre eller anspore til lovovertrædelser, krænkelse af enhver parts rettigheder, eller som på anden måde kunne medføre erstatningsansvar eller overtrædelse af enhver lov.

Du forbydes også at bruge webstedet til at annoncere eller udføre salgsfremmende henvendelser.

Are you looking for a hot local chick for a discreet sex date or are you more looking for a long term relationship?

Tags: , ,