Pagdating ng mga dayuhan sa pilipinas Nude web chat

1898.—Ika 24 ng Mayo, pagtanghal ng paghimagsik at pagiging Dictador ni Aguinaldo. 12 ng Hunyo, pagkukatanghal ng uri ng Pamahalaang sarili.1898.—Ika 13 ng Agosto, pagsuko ng Maynila sa mga Amerikano.1899.—Ika 21 ng Enero, pagkakatatanghal ng Republica Filipina sa Malolos.

1896.—Ika 5 ng Agosto, paglunsad ni Rizal sa Maynila buhat sa Dapitan.

1896.—Ika 5 ng Agosto, tinangka ng mga “Katipunan” na iligtas si Rizal.

Sa madaling salita, ito ay ang pagsakop ng isang mas makapangyarihang bansa sa isang bansa na mas mahina, na inaabuso ito sa ekonomikal na paraan.

Sa nagdaang mga panahon, ang Pilipinas ay naging biktima ng kolonyalismo at imperyalismo, sa kamay ng mga bansang Espanya at Estados Unidos.

1898.—Ika 1 ng Mayo, pagkakapalubog ng mga pangdigmang dagat ng mga amerikano sa mga pangdigma ng mga kastila.

1898.—Ika 15 ng Mayo, paglunsad ni Aguinaldo sa Maynila, buhat sa Hongkong.

1897.—Ika 3 ng Mayo, sulat kay Emilio Jacinto ni Antonino Guevara.

1897.—Ika 10 ng Mayo, pagkabaril kay Bonifacio at sa kanyang kapatid na si Procopio. 1898.—Abril, pagsimula ng digmaan ng España at Estados Unidos.

1898.—Ika 20 ng Disyembre, paghinto ng digmaan ng España at Estados Unidos.

Tags: , ,